+31 10 522 26 12
English version

FAQ

Wat is het verschil tussen ®,™ en ©?

Het  ® teken staat voor een geregistreerd merk. Dus een merk dat de wettelijke registratieprocedure heeft doorlopen en een recht behelst.


Het © teken staat voor auteursrechtelijke bescherming. De maker van het werk claimt rechten op basis van de auteurswet. Of de maker die rechten ook heeft is niet bij voorbaat te zeggen.


Het ™ teken staat voor een merkenrechtelijke claim. Er zijn merkrechten aangevraagd of de houder van het merk is van plan merkrechten aan te vragen. Er zijn echter nog geen merkrechten op het merk gevestigd omdat de merkregistratieprocedure nog niet doorlopen is of nog moet worden aangevraagd.

« Terug