+31 10 522 26 12
English version

Merkbescherming

Wat is een merk?

Een merk is ieder teken dat de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden, onder voorwaarde dat het grafisch weer te geven is.
Dus een merk is een woord, de naam van een onderneming, een logo, een schrijfwijze, een kleur, een geluid, een vorm van een verpakking, een vorm van een product en nog veel meer.

Een merk op zich is niet beschermd. Daartoe moet een depot worden gedaan in het merkenregister. We noemen dat een merkdepot. 

In welk register moet een merkdepot worden verricht?

In het merkenregister van het land waar bescherming wordt gewenst. Het merkenregister is een register dat bestaat bij wet. Het is een officieel register. In Nederland is de wet, die van toepassing is op de bescherming van merken: het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom. Daarin is bepaald dat het voor Nederland geldende merkenregister het Benelux Merkenregister is.

Nadat een merkdepot is verricht gaat er een merkregistratieprocedure lopen. Tijdens die procedure worden er een aantal beslissingen genomen, bijvoorbeeld of het merk ook een merk kan zijn en niet alleen maar een beschrijving is. Als het merk alle checks heeft doorlopen wordt het merk geregistreerd in het merkenregister.

Vanaf het moment van de registratie van het merk kan de eigenaar van het merk het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens verbieden indien die worden gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten en er daardoor verwarring bij het publiek mogelijk is.

De merkregistratie is vanaf dan dus een merkrecht. Dit merkrecht kan tegen anderen en voor de rechtbank worden ingeroepen.

Een misverstand uit de wereld:

Soms denken mensen dat door hun merk te gebruiken ze al een recht hebben, bijvoorbeeld omdat ze het merk als domeinnaam hebben vastgelegd.

In de meeste landen van de wereld geldt dat een merk geregistreerd moet zijn om tot een recht te leiden: Gebruik van een merk zonder registratie in het merkenregister levert geen recht op. 

Zonder merkregistratie kunt u dus het gebruik van uw merk door anderen niet verbieden (enige uitzonderingen daargelaten, maar daar adviseren wij u graag over).

Let op!

Tegenwoordig zijn er aanbieders in de markt die voor weinig geld aanbieden uw merkregistratie te verzorgen. Het is echter de vraag wat deze aanbieders u bieden. De toegevoegde waarde is vaak gering.

En verder: internet heeft het positieve effect dat informatie gemakkelijk te verkrijgen is. Dat wil alleen nog niet zeggen dat u de juiste keuzes kunt maken. In de afgelopen vijftien jaar is de doorzichtigheid van de merkregistratieprocedure vergroot, maar de wetgeving en de jurisprudentie is veel complexer geworden. Bent u in staat om de juiste keuzes te maken? Wij raden u aan om advies te vragen aan een merkengemachtigde.

Download de presentatie 'Waarom een merkengemachtigde'

En dan nog als laatste:

Het laten registreren van een merk is niet hetzelfde als het kopen van een brood bij de bakker: het is het verkrijgen van een recht. Daarbij spelen vele facetten een rol, niet alleen ten tijde van het registratieproces maar ook ervoor en daarna. Laat u zich goed adviseren door een merkengemachtigde specialist op het gebied van het merkenrecht. Het spreekt voor zich dat Markenizer u daarbij graag van dienst is.

Meer weten? Neem dan contact met ons door hier te klikken of te bellen naar +31 10 522 26 12.