+31 10 522 26 12
English version

Merkonderzoek

Op de website van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom kunt u checken of uw woordmerk reeds geregistreerd is. Deze check is slechts bedoeld als indicatie of een derde misschien merkrechten heeft, welke uw merkkeuze in de weg staan. Het geeft geen enkel uitsluitsel of u in de Benelux een recht kunt verkrijgen op de door u gewenste merknaam, want:

  • Het kan zijn dat de gevonden merken geen recht meer behelzen;
  • Het kan zijn dat de gevonden merken voor zodanig andere producten en/of diensten zijn geregistreerd dat er geen bezwaar is.

En de verkregen informatie zegt niets over andere mogelijke probleemmerken, want:

  • ook eerder gedeponeerde overeenstemmende merken voor soortgelijke waren en/of diensten kunnen een bezwaar vormen voor het verkrijgen van een merkrecht indien verwarring bij het publiek kan ontstaan. De termen "overeenstemmend", "soortgelijk" en "verwarring" zijn voor interpretatie vatbaar. De interpretatie wordt uiteindelijk verricht door rechterlijke instanties in rechterlijke uitspraken. Het is de taak van de merkengemachtigde om deze uitspraken, de zogenaamde jurisprudentie, te kennen en u te adviseren;
  • ook oudere handelsnamen kunnen een bezwaar vormen voor het verkrijgen van een merkrecht; 
  • ook beroemde merken, welke niet geregistreerd zijn kunnen een bezwaar vormen voor het verkrijgen van een merkrecht; 
  • ook recent gedeponeerde merken in het buitenland kunnen een bezwaar vormen voor het verkrijgen van een merkrecht, indien op grond van het buitenlandse merkdepot het prioriteitsrecht in de Benelux wordt ingeroepen.

Benelux merkonderzoek, wereldwijd onderzoek en nog veel meer

Als u een nieuw merk wilt laten registreren en/of in gebruik wilt nemen dan is het belangrijk dat u weet welke risico's u neemt. De risico's brengen wij voor u in kaart door middel van een merkonderzoek. In een merkonderzoek bestuderen wij de beschikbaarheid van een merk aan de hand van de criteria gegeven door de wet en de jurisprudentie.

Wij kunnen onderzoek verrichten op woord- en beeldelementen, op Benelux niveau of wereldwijd, op identieke of overeenstemmende merken en alle mogelijke varianten daarop. De keuze van het onderzoek wordt bepaald aan de hand van factoren die voor u van belang zijn en worden zoveel als mogelijk aangepast aan uw budget.

Merkoppositie

Wat zijn dan die risico's? Het eerste risico is dat u na het deponeren van uw merk een oppositie tegen uw merk krijgt. Een oppositie houdt in dat een derde met een ouder recht niet wilt dat u merkrechten verkrijgt en dit schriftelijk laat weten aan het officiële merkregister. Dit is het instellen van oppositie door de eigenaar van het oudere recht.

In het worst case scenario wordt uw merkdepot afgewezen en verkrijgt u geen merkregistratie en geen merkrecht, maar bent u wel veel geld en tijd verder. Voor meer informatie: zie merkopposities.

Verbod op merkgebruik

Een ander risico is dat een eigenaar van een ouder recht het gebruik van uw merk verbiedt door u te sommeren het gebruik verder te staken en gestaakt te houden. Worst case scenario is dat deze derde zijn recht inroept voor de rechtbank en dat de rechtbank oordeelt dat de eis gerechtvaardigd is. U zult dan uw producten en diensten, waarop het merk is aangebracht, moeten terugroepen en het ligt voor de hand dat u ook schadevergoeding moeten betalen. Tegenwoordig kunt u ook veroordeeld worden om de proceskosten van de wederpartij en die kunnen enorm oplopen! Voor meer informatie: zie merkconflicten.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons door hier te klikken of te bellen naar +31 10 522 26 12.