+31 10 522 26 12
English version

Merkoppositie

Een oppositie is een administratieve procedure binnen de merkregistratie procedure. De procedure is bedoeld om derden, meestal merkhouders, de mogelijkheid te geven bezwaar te maken tegen de registratie van het nieuwe merk. Deze procedure is goedkoper dan bezwaar maken voor de rechtbank. Dit is dan ook de voornaamste reden voor de wetgever om in een vroeg stadium van de creatie van een nieuw merk derden de mogelijkheid te bieden om bezwaar te maken binnen de merkregistratie procedure. 

U heeft een merk gedeponeerd, hoe weet u of er een oppositie is ingediend?

Een merkdepot ondergaat een aantal beoordelingsstadia. Na de eerste beoordelingen wordt het merk gepubliceerd. Na publicatie wordt een oppositie termijn ingesteld. The termijn is per land verschillend. Meestal duurt de oppositie termijn enkele maanden. Binnen deze termijn kunnen derden oppositie instellen. De officiële autoriteiten zullen vervolgens aan de merkdeposant of zijn gemachtigde bekendmaken of opositie is ingediend. In de praktijk echter zal een partij, welke oppositie wil instellen, voorafgaand daaraan de merkdeposant of zijn gemachtigde op de hoogte brengen van zijn plannen. Dat is bedoeld om te kijken of het mogelijk is er samen uit te komen. Als het niet mogelijk is voor het einde van de oppositietermijn om tot een minnelijke schikking te komen dan zal de tegenpartij oppositie instellen. Maar ook na de instelling van oppositie is het mogelijk om extra onderhandelingstijd aan te vragen. Dit noemen we de 'cooling- off'periode.

Als er geen minnelijke schikking mogelijk is dan zullen we argumenten moeten indienen om uw merk te verdedigen. Natuurlijk krijgt ook de tegenpartij de mogelijkheid om argumenten ten gunste van de afwijzing van uw merkdepot in te dienen. In sommige landen is er slechts één argumentenronde, in andere meerderen. Na de argumentatierondes zal de officiële instantie, het merkenbureau, een beslissing nemen.

Meer dan 80% van de oppositie wordt uiteindelijk tussen partijen geschikt.

Ik wil oppositie tegen een merk indienen: hoe weet ik wanneer de oppositie deadline is?

Wij bieden een merkbewaking aan. Deze dienst vertelt u de exacte deadline voor het indienen van een oppositie tegen het merk van een ander.

Voor meer informatie: zie ook merkbewaking.