+31 10 522 26 12
English version

Uit de praktijk

Hieronder staat een lijst met interessante onderwerpen:

Contracteren van ontwerpers, uitgevers, reclamebureaus e.d.: let op uw auteursrechten

Het auteursrecht op een werk ligt bij de maker. Maar wat gebeurt er als u in opdracht een werk laat maken door bij voorbeeld een ontwerper of een reclamebureau? Ligt het auteursrecht dan bij u of......

Lees verder »

Een kleur kan worden beschermd, maar wat is de reikwijdte van die bescherming?

buitenkant Gouden Gids Binnenkant Gouden Gids (beiden geregistreerde Benelux merken)   Gouden Gids heeft twee merkregistraties voor de kleuren geel, namelijk voor......

Lees verder »

Merkgebruik in een electronische omgeving

Merken worden steeds meer gebruikt in een digitale context. Moet je als merkhouder daartegen optreden en kan dat. En wat als je het niet doet? En hoe wordt u op de hoogte gehouden van wat er......

Lees verder »

Octrooibescherming

  Heeft u een idee en is dat een technische oplossing voor een bestaand probleem? Dan kunt u misschien octrooirechten verkrijgen! Wij kunnen u verder op weg helpen bij de bescherming......

Lees verder »

Kunt u een product waar ook ter wereld nabootsen?

Deze vraag is niet zo maar te beantwoorden. Het hangt af van octrooirechten, modelrechten en merkrechten. De LEGO blokjes worden in vele landen nagemaakt. Op de LEGO blokjes zijn zowel......

Lees verder »

Vormgeving

Vormgeving kan beschermd worden als model. Als uitgangspunt adviseren wij over het algemeen bescherming in de gehele Europese Unie. Ook zijn er goede voorzieningen om direct internationale......

Lees verder »

Mag je bekende namen of afbeeldingen van anderen in eigen merk of reclame gebruiken?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Er spelen merk- en auteursrechten. Markenizer adviseert u graag wat wel en niet toelaatbaar is. Ook is extra merkenrechtelijk advies noodzakelijk als......

Lees verder »

Merk vs brand

Merken en branding zijn belangrijk. Er zijn verschillende marketingboeken geschreven waarin wordt gesteld dat ‘brand’ steeds vaker de functie van religie gaan overnemen, ervan uitgaande......

Lees verder »

De opkomst van vloeibare merken

Soms worden merken steeds net een beetje anders vormgegeven, maar sommige bestanddelen blijven herkenbaar. Een voorbeeld daarvan is het merk GOOGLE. Wilt u bescherming......

Lees verder »

Wat is een merk?

FUCKING HELL is een merk voor bier. Dit merk werd eerst door het Europese merkenbureau geweigerd omdat het in strijd met de goede zeden zou zijn. De Kamer van Hoger Beroep in Alicante heeft het......

Lees verder »

Actie tegen lookalikes: Wij geven u merkenrechtelijk advies!

Kunt u optreden tegen look-a-likes? Soms wel soms niet. We moeten dat per geval beoordelen. Stel u heeft een nieuwe lijn servies op de markt gezet en u ziet me-too producten, die leiden tot......

Lees verder »

Mag een merk van een ander gebruikt worden? Wij geven merkenrechtelijk advies!

Dick Bruna de creatieve geest achter Nijntje maakte bezwaar tegen deze afbeelding. Hij deed dat op grond van het auteursrecht en op grond van het merkenrecht. Auteursrecht ontstaat automatisch op......

Lees verder »

MISBRUIK VAN EEN MERK: Wij geven merkenrechtelijk advies!

    Het merk als symbool voor de tegenstelling tussen arm en rijk. Merken spreken tot de verbeelding. Merken zijn symbolen. Onder marketers leeft ook wel de indruk dat merken religie......

Lees verder »

Conflictbehandeling

U kunt ons inzetten zodra u een conflict heeft op het gebied van merken- en/of modellenrecht, maar ook bij conflicten op het gebied van auteursrechten, portretrechten, domeinnamen en ander......

Lees verder »

Auteursrechten

Auteursrechten worden verkregen op ieder gecreëerd werk dat origineel is en de stempel van de maker draagt. Dit is een juridische kwalificatie, welke uiteindelijk door de rechter getoetst moet......

Lees verder »

Wat is een model?

Een model is een product dat nieuw is en een eigen karakter heeft. Het is pas beschermd als het geregistreerd is in een wettelijk modellenregister. Meer over modelbescherming.......

Lees verder »

Wat is een merk?

Een merk is ieder teken dat de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden, onder voorwaarde dat het grafisch weer te geven is. Dus een merk is een woord, de naam van een onderneming, een......

Lees verder »